PyramisQ.cz
Poradenství a vzdělávání
Systémy managementu jakosti, environmentálního managementu
a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Grafická a reklamní činnost

PYRAMIS Q cz, s.r.o., Bozděchova 10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
tel.: 596 618 404, 604 239 170
fax.: 596 618 405
e-mail: pyramisq@pyramisq.cz

 

Na českém trhu působí společnost PYRAMIS Q cz, s. r. o. od roku 1999. Hlavními obory jejího podnikání jsou specializované vzdělávání a poradenství v oblastech managementu jakosti, managementu ochrany životního prostředí (EMS), bezpečnostního managementu, metrologie, integrální logistiky, managementu obecně včetně řízení lidských zdrojů apod.

Poradenská a konzultační činnost PYRAMIS Q cz představuje odbornou pomoc firmám a společnostem především při zavádění a přípravě k certifikaci systémů managementu jakosti dle souboru norem ISO 9 000 a systémů EMS dle souboru norem ISO 14 000.

Vzdělávací programy pro top management, střední a nižší management a specialisty výrobních organizací i společností poskytujících služby, organizace státní správy i samosprávy připravuje tým externích spolupracovníků, specialistů různých profesí z praxe i vysokých škol.

Posláním společnosti PYRAMIS Q cz, v souladu se slovy, která jsou součástí jejího firemního loga, je předávat znalosti a dovednosti všem, kteří je mohou a chtějí využít ke zdokonalování vlastních řídicích a realizačních procesů ovlivňujících jakost produktů svých organizací.